Trong lúc mọi người xếp hàng chờ đi qua cầu ghế, người phụ nữ này quyết định cởi giày, lội qua vũng nước.